VISIE

De Mozaïek wil een waardegerichte school zijn met aandacht voor levensbeschouwelijke groei.

De Mozaïek is een school gegroeid uit de Zusters van Liefde en behoort tot het Katholieke net.
In ‘Ankerpunten voor morgen’ wordt de inspiratie vertaald naar 7 basiswaarden die ons handelen richten: gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie.

Dit opvoedingsproject is op ieder kruispunt een wegwijzer,
bij iedere terugblik een toetssteen.