VISIE

Partner in de buurt

Als school maken we deel uit van een buurt. Een buurt waarin geleefd en gewerkt, gespeeld, gefeest en gejoeld wordt. Spontaan komt alles op gang. Doch, ook op structureel vlak dringen zich een aantal organisatorische elementen op. Mensen en organisaties groeperen zich om tal van zaken in goede banen te leiden. Er wordt geprobeerd aan de noden en behoeften van iedereen te voorzien. Als school dragen we ons steentje bij om een leefbare omgeving op te bouwen. We nemen actief deel aan het welzijnsoverleg, de wijkwerking, netwerk Brede School, samenwerking met overige buurtscholen en de wijkbibliotheek…
Via deze ontmoetingen proberen we te staan voor wat de school biedt: een school met succesvolle kinderen, met kwaliteitsvol onderwijs, als een partner in de buurt, met een kindvriendelijke infrastructuur. We zijn fier op de school en stralen dit graag uit!

Wij treden echter niet alleen naar buiten. De buurt is ook bij ons van harte welkom!
In het bijzonder de ouders dragen we een warm hart toe. We gaan er ten slotte van uit dat het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen verbonden is met de thuissituatie. Het is dan ook, in het belang van het kind, van groot belang dat de school een link heeft met het thuisfront, de belangrijkste context waarin een kind opgroeit.

De school is gevestigd in een buurt met mensen van verschillende culturele, etnische en socio-economische achtergronden. Deze diversiteit willen we graag weerspiegeld zien op school. Inspanningen hier omtrent gaan we niet uit de weg omdat we geloven dat diversiteit kan leiden tot een kritische geest, verantwoordelijkheidszin en burgerzin. Het bezitten van deze waarden kan bijdragen tot succesvolle kinderen.