VISIE

Kwaliteitsvol onderwijs

Elk kind heeft ongeacht zijn etnische, culturele of socio-economische achtergrond, fundamenteel recht op kwaliteitsvol onderwijs en op een school die actief meewerkt aan het leren samenleven van de verschillende bevolkingsgroepen in de hedendaagse maatschappij. Momenteel zijn er in onze vestigingen een meerderheid van allochtone kinderen. Hierdoor hebben we het imago van een ‘concentratieschool’ te zijn. Voor vele buitenstaanders staat dit gelijk aan een school met weinig kwalitatief onderwijs.

Als school willen wij echter bewust werk maken van kwaliteitsonderwijs.
Dit betekent dat je als school nadenkt over alle componenten van het onderwijsleerproces die de kwaliteit van het geboden onderwijs helpen bepalen.

Kwaliteitsonderwijs betekent voor ons meer dan in vage termen spreken over hoeveelheid en moeilijkheidsgraad van leerstof. Dit zijn uiteraard twee belangrijke componenten die ook wij niet loslaten. Wij gaan er echter van uit dat kwaliteitsonderwijs nog veel meer betekent.
Het eindniveau dat elke leerling, overeenkomstig zijn mogelijkheden, op het einde van de basisschool haalt is uiteraard belangrijk en moet zo hoog mogelijk liggen. Het proces dat elke leerling doormaakt om dit eindniveau te behalen is echter minstens van even groot belang.
Het is dan ook de plicht van de school en van elke individuele leerkracht erover na te denken hoe alle aspecten van dit proces geoptimaliseerd kunnen worden. Projecten van ontwikkelend onderwijs en innovatie gaan we hiervoor niet uit de weg.

Buitenstaanders kijken vaak raar op als ze de werking van een ‘concentratieschool’ van naderbij kunnen bekijken. Ze staan versteld van wat een dergelijke school kan bieden. Zo blijkt uit de volgende getuigenis van een moeder in het dagblad ‘De Standaard’ van 16 november 2009:

Een ouder: 'Bij de schoolbezoeken zijn mijn ogen echt opengegaan. Dit was niet het beeld dat ik had van een concentratieschool. Ik was erg wantrouwig want ik dacht dat de kwaliteit van het onderwijs in zulke scholen te wensen overliet, maar niets is minder waar. Het engagement van de mensen die op deze scholen werken, is ongelooflijk. Ze halen het onderste uit de kan. Of ze nu met kansarme of kansrijke kinderen te maken hebben.'

We willen echter af van het imago van een concentratieschool te zijn. Via talrijke acties zijn we er in geslaagd om in ‘Het Klaverblad’ een groep van autochtone ouders te overtuigen om hun kind in onze buurtschool in te schrijven. We geloven er ten slotte in dat een goed evenwicht van autochtone en allochtone kinderen heel rijk kan zijn. We willen de diversiteit van de buurt weerspiegeld zien in de school. De bal ging aan het rollen en rolt nog steeds…

Ook op onze vestigingen van de Margrietstraat en de Blaisantvest is er een groeiende interesse van autochtone ouders uit de buurt die onze school willen leren kennen. We worden minder en minder over het hoofd gezien wanneer ouders op zoek zijn naar een geschikte school voor hun kind. Onze school maakt dus kansen om verder te evolueren naar een school met een divers publiek en een positief imago!