SCHOOLINFO

Openingstijden school

Vestiging Sint-Margrietstraat en Het Klaverblad, Zalmstraat
De poort gaat open om 8u00.
De school start om 8u45 en eindigt om 11u55.
In de namiddag starten we om 13u15 en eindigen om 16u00.

Let op!
Op woensdag eindigen we om 11u30. In de namiddag is er geen les.
Op vrijdag eindigen we om 15u10.

Vestiging Kaprijkestraat, Blaisantvest
De poort gaat open om 7u45.
De school start om 8u45 en eindigt om 11u55.
In de namiddag starten we om 13u15 en eindigen om 16u00.

Let op!
Op woensdag eindigen we om 11u30. In de namiddag is er geen les.
Op vrijdag eindigen we om 15u10.


Voor– en naschoolse opvang

Vestiging Sint-Margrietstraat
De voor -en naschoolse opvang wordt op alle dagen van de week verzorgd door IBO (Initiatief Buitenschoolse Opvang) ’t Sleepken in de Sleepstraat 169, 9000 Gent.
Er is opvang mogelijk van 7u tot 18u.
Zij bieden ook opvang tijdens verlofdagen en vakanties.
Info kan u opvragen op het nummer 09 233 70 48

Vestiging Kaprijkestraat, Blaisantvest
Op maan-, dins-, donder-, en vrijdag is er naschoolse opvang op school tot 18u, op woensdag tot 12u.

Op woensdagnamiddag is er opvang voorzien in IBO (Initiatief buitenschoolse opvang) Mandala, Jozef II straat 28, 9000 Gent.
Er is opvang mogelijk tot 18u.
Zij bieden ook opvang tijdens verlofdagen en vakanties.
Info kan u opvragen op het nummer 09 224 11 27

Vestiging ‘Het Klaverblad’
Op maan-, dins-, donder-, en vrijdag is er naschoolse opvang op school tot 18u, op woensdag tot 12u15.

Indien er nood is aan opvang op woensdagnamiddag, kan dit besproken worden met de zorgcoördinator. Samen wordt gezocht naar haalbare oplossingen.

Er is een samenwerkingsverband met de buitenschoolse opvang van Sint-Lievenspoort voor de opvang van de kinderen van Het Klaverblad tijdens schoolvakanties.
Info kan u opvragen op het nummer 09 268 26 60