SCHOOLINFO

Openingstijden De Mozaïek basisscholen

Begin- en einduur

Er is school maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag.
De school start elke morgen om 8u45 en eindigt elke middag (behalve woensdag) om 11u55.
Woensdag eindigt de school om 11u30.
De school start elke namiddag om 13u15 en eindigt elke namiddag (behalve vrijdag) om 16u.
Vrijdag eindigt de school om 15u10.


Voor– en naschoolse opvang

Vestiging De Mozaïek, Sint-Margrietstraat
Er is voorschoolse opvang op school vanaf 7u45.

Er voor -en naschoolse opvang alle dagen van de week verzorgd door IBO
(Initiatief Buitenschoolse Opvang) ’t Sleepken, Sleepstraat 169, 9000 Gent. 
Er is opvang mogelijk van 7u tot 18u.
Zij bieden ook opvang tijdens verlofdagen en vakanties.
Info kan u opvragen op het nummer 09 233 70 48

NIEUW.
In de loop van het schooljaar 2018-2019 start er iswm Brede School Tolhuis Sluizeken Ham een IBO in de Sint Margrietstraat. Vanaf dan zal de naschoolse opvang doorgaan op de school zelf. Startmoment is nog niet bepaald.

NIEUW.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 zal er dus voorschoolse opvang op school zijn vanaf 7u45 en naschoolse opvang tot 18u. Ook op woensdag, ook tijdens schoolvakanties. Voor de ochtendopvang vanaf 7u blijven we samenwerken met IBO ’t Sleepken.


Vestiging Blaisantnest,
Er is voorschoolse opvang op school vanaf 7u45.

Er is naschoolse opvang op school maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18u.

Er naschoolse opvang op woensdagnamiddag verzorgd door IBO
(Initiatief Buitenschoolse Opvang) Mandala, Jozef II straat 28, 9000 Gent.
Er is opvang mogelijk tot 18u.
Zij bieden ook opvang tijdens verlofdagen en vakanties.
Info kan u opvragen op het nummer 09 224 11 27


Vestiging Het Klaverblad,
Er is voorschoolse opvang op school vanaf 7u50.

Er is naschoolse opvang op school maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tot 18u,  woensdag tot 12u15.

Er naschoolse opvang op woensdagnamiddag verzorgd door STIBO
(Stedelijk Initiatief Buitenschoolse Opvang) De Vlieger, Dendermondsesteenweg 53, 9000 Gent.
Meer info via de coördinator van vestiging Het Klaverblad.
Er is opvang mogelijk tot 18u.

Zij bieden ook opvang tijdens verlofdagen en vakanties.
Tijdens de schoolvakanties is er voor kinderen van Het Klaverblad opvang mogelijk verzorgd door Sint-Lievenspoort, kinderopvang klein & wijs.
Info kan u opvragen op het nummer 09 268 26 60.