SCHOOLINFO

Beste ouders,

Van harte welkom!
Wij zijn blij en dankbaar voor het vertrouwen dat jullie ons schenken om met jullie kinderen te mogen werken, spelen, leren rekenen, lezen, schrijven,… maar ook leren leven en genieten.
Het schoolteam zal zich ten volle inzetten! U mag een waardegerichte eigentijdse opvoeding en degelijk onderwijs verwachten.
Graag werken wij met u samen. Steeds welkom!
Bij vragen en problemen zoeken we samen naar een oplossing.

Beste kinderen,

Welkom kinderen – wij zijn blij jullie terug te zien.
Welkom nieuwe kinderen – wij zijn blij jullie te leren kennen.
We gaan samen op weg: samen werken, spelen, leren rekenen, lezen, schrijven,… maar ook leren leven en genieten.
We wensen dat je het goed hebt op school en dat je gelukkig mag zijn.
Wij wensen je een mooi schooljaar toe.

Namens het Mozaïek- en Klaverblad-team,

Frank Billiet
directeur

 

Ons opvoedingsproject

Een mozaïek bestaat uit verschillende steentjes. Al deze steentjes kunnen verschillen: in vorm, in kleur,
in afmeting, … elk steentje afzonderlijk is mooi en waardevol.
De waarde van elk steentje wordt echter pas duidelijk wanneer alle steentjes in een zinvol en harmonieus geheel samengebracht worden.
Dit is ook wat de basisschool de Mozaïek wil zijn: een plaats waar alle kinderen als kleurrijke steentjes tot hun recht komen, een school waar alle kinderen in samenhorigheid en respect iedere nieuwe dag samen mogen leven, leren en opgroeien.

Om te worden wie we willen zijn, laten we ons inspireren door:

  • De Ankerpunten van morgen’
    De Mozaïek is een school gegroeid uit de Zusters van Liefde en behoort tot het  katholieke net. In ‘Ankerpunten voor morgen’ wordt de inspiratie vertaald naar 7 basiswaarden die ons handelen richten: gastvrijheid, openheid, solidariteit, evenwaardigheid, kwaliteit, soberheid en innovatie. Zie www.demozaiek.be / visie / ankerpunten.
  • Contextuele leerlingenbegeleiding
    Elke leerling is ingeweven in een netwerk van relaties, in een eigen context. Van de verbondenheid met ouders gaat een sterke invloed uit op het schoolleven van de leerling. Ouders zijn dus welkom omdat een goede samenwerking tussen school, kinderen en ouders meer groeikansen biedt voor de kinderen.
  • Ontwikkelend onderwijs
    De Mozaïek gelooft in de leerbaarheid van kinderen. Bij ieder kind is ontwikkeling van hoofd, hart en handen mogelijk. De school, de begeleidende juf of meester en de ouder maakt hierbij het verschil door gerichte ondersteuning. Het schoolteam denkt voortdurend na hoe ze het leren, opvoeden en onderwijzen kan verrijken. Als schoolteam vinden wij het belangrijk om kinderen elke dag opnieuw aan te spreken in hun zone van naaste ontwikkeling om zo maximale leerkansen te bieden.

Waar we naartoe willen staat geschreven in onze ‘strategiekaart’.
Hierin staan onze doelstellingen die we willen realiseren:
PARTNER IN DE BUURT
een leefbare omgeving | de buurt is welkom | ouders | brede school | diversiteit
KWALITEITSVOL ONDERWIJS
recht op kwaliteit | leren samenleven| innovatie | evenwicht autochtone – allochtone kinderen| positief imago
SUCCESVOLLE KINDEREN
vaardigheden | welbevinden | betrokkenheid | sociaal vaardig | positief zelfbeeld
KINDVRIENDELIJKE INFRASTRUCTUUR
uitnodigende speelplaats | natuur | nieuwbouw | renovatie

Meer inhoud achter deze woorden leest u op www.demozaiek.be / visie / strategiekaart.
We zien deze strategiekaart als ons kompas. Met een kompas weten we steeds wat de richting is. De weg ernaartoe kunnen we niet voorspellen.

In onze strategiekaart staat ook ons prioriteitenplan voor het komende jaar. Dit plan wijst ons de weg die we dit schooljaar gaan.
Onderweg passen we niet de richting aan maar soms wel het plan, al naargelang de omstandigheden.