HET TEAM

Wie doet wat in het Klaverblad...

VESTIGINGSCOÖRDINATOR Tom Decoster
JONGSTE KLEUTERS Céline Buysse
Anne-Lise Ott
OUDSTE KLEUTERS Hilde Welvaert
Anne-Lise Ott
KLEUTERTURNEN Liesbeth De Bock
KINDERVERZORGING Annamaria Matteis
   
EERSTE-TWEEDE LEERJAAR Vicky Cluyse
Kris Verbeeck
Tom Decoster
DERDE-VIERDE LEERJAAR Fien Leroy
Kris Verbeeck
Tom Decoster
VIJFDE-ZESDE LEERJAAR

Isolde Pieters
Noor D'Hondt

BEWEGINGSOPVOEDING Liesbeth De Bock
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS  Noor D'Hondt
ONDERHOUD Erna De Block
Annelies Clevers
Nathalia
OPVANG Erna De Block (avond)
Annelies Clevers (avond)
Jadwiga Gielazyn (middag)