HET TEAM

Wie doet wat in het Klaverblad...

VESTIGINGSCOÖRDINATOR Delphine Vandenbossche (tijdelijke vervanging door Liesbeth De Bock)

JONGSTE KLEUTERS Céline Buysse
Katelijne Van Cauwenberghe
OUDSTE KLEUTERS Hilde Welvaert
Katelijne Van Cauwenberghe
KLEUTERTURNEN Liesbeth De Bock
Guillaume Goffin
KINDERVERZORGING Esen Denizli
   
EERSTE-TWEEDE LEERJAAR Vicky Cluyse
Kris Verbeeck
DERDE-VIERDE LEERJAAR Tom Decoster
Kris Verbeeck
VIJFDE-ZESDE LEERJAAR Isolde Pieters
BEWEGINGSOPVOEDING Liesbeth De Bock
Guillaume Goffin
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Guillaume Goffin
ZORG EN ONDERSTEUNING Kris Verbeeck (2e en 3e leerjaar)
ONDERHOUD Erna De Block
Sevdinar Aptulla
OPVANG Erna De Block
Elisabeth Molina