HET TEAM

Wie doet wat in het Klaverblad...

VESTIGINGSCOÖRDINATOR Delphine Vandenbossche

JONGSTE KLEUTERS Céline Buysse
Katelijne Van Cauwenberghe
OUDSTE KLEUTERS Hilde Welvaert
Katelijne Van Cauwenberghe
KLEUTERTURNEN Liesbeth De Bock
KINDERVERZORGING Esen Denizli
   
EERSTE-TWEEDE LEERJAAR Vicky Cluyse
DERDE-VIERDE LEERJAAR Flore Roegiers
VIJFDE-ZESDE LEERJAAR Isolde Pieters
BEWEGINGSOPVOEDING Liesbeth De Bock
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS Kris Verbeeck
ZORG EN ONDERSTEUNING Kris Verbeeck(2e en 3e leerjaar)
ONDERHOUD Erna De Block
Sevdinar Aptulla
MIDDAGONDERSTEUNING Diane Glacz
AVONDOPVANG Erna De Block