PROJECTEN

Verbouwingswerken Kaprijkestraat

De verbouwingswerken draaien op volle toeren in de Kaprijkestraat.

Een overzichtje van de werken die al gebeurd zijn:

Oktober en november 2015
Afbraakwerken :
in de refter /opvanglokaal & de traphal & de turnzaal en klassen en gang 1ste verdiep
in oude klas van juf Katrien VdP en gang gelijkvloers ( uitgemetste nissen werden hier vrijgemaakt)

1 december 2015
Plaatsen van steunpilaren 1ste verdiep
Liftschacht 1ste verdiep en gelijkvloers
Wegnemen hekwerk op dak oud sanitiar
Plaatsen nieuwe gasleidingen, afvoerbuizen in nieuw sanitair kleuter en lagere, alsook in de refter
Plaatsen nieuwe steunpilaren gelijkvloers ( in open ruimte)

8 december 2015
Metselwerken boven deuropeningen & verwijderen oud pleisterwerk
Klaarmaken van de nieuwe vloerplaten op het gelijkvloers ( alle lokalen en sanitair)
Opkrikken trap
Uitgraven vloerplaat refter

16 december 2015
Afwerken liftschacht
Pleisterwerken 1ste verdiep
Metselwerken gelijkvloers : dichtmaken nissen in de gang, muur kleutersanitair, muren in sanitair lagere en onthaallokaal