LEERLINGEN

blazen

kan jij blazen? 

blazen als de wind? 

blazen door een rietje? 

pffffff, pffffff

bellen blazen vind ik leuk!