LEERLINGEN

sint en piet zijn hier

dag sinterklaasje bonne bonne bon

dag pieterbaasje rommeromme rom

kom binnen hier 

en maak plezier