LEERLINGEN

Wat is er aan in viesvuilland?

De prins van Vies vuiland

was vorige week op bezoek in onze school.

Hij vertelde ons dat de mensen in zijn land al het 

afval op de grond gooide.

Het werd er vies en smerig.

Dieren en planten gingen dood!

De prins vroeg ons om raad....

Wat moest hij doen?

De kleuters vertelde hem dat de mensen het afval in de 

vuilbak moeten gooien!

En zo gebeurde het! 

Het land werd terug proper!

Tot slot bedankte de koning de kleuters!