LEERLINGEN

Piepkuiken in ons nest

De jongste kleuters dragen mee zorg voor Alfred (soms noemt de juf hem ook Tsjiepmuile).

Zij/hij was het dertiende kuiken van mama kip. Alfred is niet zo snel als zijn broertjes en zusjes en bleef vaak moederziel alleen achter. Nu is het een adoptiekuikentje, die hopelijk een mooie krielkip wordt!