LEERLINGEN

lente in het land, bloemen in de hand

'k heb 2 bloemen in mijn hand, 

aan wie zal ik die geven? 

degene die voor mij zal staan, zal ik die bloemen geven

wij maken mooie bloemen, 

een bloem voor jou en een bloem voor mij