LEERLINGEN

Gluren bij de buren... AZ Sint-Lucas!

Thema 'ziek/gezond - mijn lichaam' startten we met een rondleiding in ziekenhuis Sint-Lucas!

We bezochten er de spoedafdeling en de kinderafdeling.

We luistereden heel aandachtig, stelden heel wat vragen aan Hilde en leerden heel veel bij.

Nu kunnen we zelf de hulpdiensten verwittigen bij een ongeval! '112 - wie - wat - waar'!

In de klas leerden we verbanden leggen, wonden verzorgen en draagdoeken plooien.

We speelden dokter, verpleger of patiënt en leerden de kinderwebsite van Sint-Lucas kennen.

Wat een modern ziekenhuis, met lieve verpleegsters... maar hopelijk worden we niet snel ziek ;-)