LEERLINGEN

Wij zijn bij de brandweer

Wij mochten op bezoek in de Gentse brandweerkazerne.

Wij leerden dat:

- er brandweerauto's zijn waar 19.000 liter water in kan.

- het bij de kleedhokjes een beetje stinkt.  Naar  brandweerpakken waarmee branden geblust werden!

- er in de kazerne ongeveer 400 brandweermannen en -vrouwen werken.

- de brandweer ook dieren redt.  Nog niet zo heel lang geleden redden ze zelfs een verdwaalde zeehond!

- ...

Tijdens ons bezoek moest de brandweer 2 keer vertrekken.  En we mochten een kijkje nemen in de meldkamer, waar je kon zien op grote schermen welke brandweerauto's op de baan waren. 

Wat hadden we graag ook een keer met de brandweerslang gespoten.... 

Misschien zitten er wel toekomstige brandweermannen of -vrouwen tussen ons!