LEERLINGEN

nu al naar...de boerderij

Het schooljaar was nog maar net goed gestart

of we werden al verwacht op de kinderboerderij!

Dat was leuk. Zo leerden we niet enkel de dieren kennen, maar ook hadden we zo samen een mooie dag!

Tussen de konijntjes en de schapen, het varken en de kippen voelden we ons helemaal thuis.

En in de namiddag mochten we als echte boeren in de moestuin helpen, appels rapen en de hokken van de konijnen schoonmaken.

Een beestige start!