LEERLINGEN

Kaboutermutsen op!

Na het versieren van de eigen muts, werden we even kabouters in de klas.

We zongen ook samen een liedje;

Er zat een klein kaboutertje te huilen op een steen

Huilen, huilen, helemaal alleen

Sta op kaboutertje

Veeg je traantjes af

Kies een kindje uit de klas waarmee je dansen mag

Tralalala lalalala, tralalala lalalalala

https://www.youtube.com/watch?v=L7QCgni66VQ