LEERLINGEN

Speelbos

Op donderdag 20 februari bezochten we met onze klas het stadhuis. Als voorbereiding dachten we goed na over wat wij graag veranderd willen zien in onze buurt. We dachten aan meer flitspalen aan het Rabotpark, verlichting bij de sportvelden in het Rabotpark, een skateput en een speelbos. Uiteindelijk waren de meeste kinderen enthousiast over het speelbos. We dachten hier dan ook verder over na. De kinderen vertelden dat ze binnen de stadsring vooral een echt bos missen waarin ze kunnen ravotten en kampen bouwen. We maakten er een maquette van en schreven een aanvraag uit. Tijdens ons bezoek aan het stadhuis mochten we ons ontwerp voorstellen aan iemand van de jeugdraad. Zij zal het vervolgens voorleggen aan de gemeenteraad.