LEERLINGEN

onder water én met water

We sloten de laatste volle week af

met een hoekenwerk "onder water".

Het was die week heel warm,

dus de waterspelletjes bij juf Liesbeth waren meer dan welkom!